Meld je aan en ontvang een gratis proefles

Rijtest CBR ouderen – Rijtest lesauto huren

U bent opgeroepen voor een rijtest door het CBR, waarbij het mogelijk is dat deze in uw eigen auto plaatsvindt of dat het CBR het nodig acht de rijtest in een lesvoertuig af te nemen. In beide gevallen kunnen wij u hierbij begeleiden. De rijtest wordt uitgevoerd door een deskundige van het CBR en is geen examen; het doel is te beoordelen of uw (medische) situatie geen belemmering vormt voor veilig rijden. Onze instructeurs weten waar tijdens de rijtest op wordt gelet en kunnen u uitstekend voorbereiden. Wanneer u uw gegevens achterlaat via het aanmeldformulier, nemen wij contact met u op voor een gratis intakegesprek.

Waar wordt er op gelet tijdens de rijtest?

Waarnemen

Het goed waarnemen is essentieel; u moet goed zicht hebben en tijdig kunnen reageren op andere weggebruikers. Ook wordt gelet op uw positie op de weg en of u een veilige afstand houdt tot obstakels. Als u bijvoorbeeld minder scherp ziet met één oog, wordt bekeken of u met het andere oog het gezichtsveld kunt compenseren.

Denkproces

Neemt u op tijd de juiste beslissingen? Bijvoorbeeld, als u ADD, ADHD, hersenletsel, of een verminderd geheugen heeft, kan de verwerking van informatie trager zijn. Er wordt getest op het behouden van aandacht en het verdelen ervan, en of u geconcentreerd kunt blijven tijdens de rit. Ook wordt bekeken of u het gedrag van andere weggebruikers goed kunt inschatten, gevaarlijke situaties herkent en de auto op de juiste manier kunt bedienen.

Motoriek

Over het algemeen wordt beoordeeld of u de auto motorisch goed kunt bedienen. Hierbij wordt gelet op de zithouding, het correct gebruiken van de autogordel, vloeiend sturen, goed bij de schakelaars kunnen, verantwoord schakelen in combinatie met sturen, krachtig kunnen remmen, het juist indrukken van het koppelingspedaal zonder naar beneden te kijken, en voldoende om u heen kunnen kijken zonder te slingeren.

Hoelang duurt een rijtest?

Een rijtest heeft een duur van 60 of 90 minuten en verloopt in drie fasen: een kennismakingsgesprek, de autorit, en een afsluitend eindgesprek. In het eindgesprek zal de deskundige u laten weten of u veilig met de auto kunt rijden. Indien er geen bezwaar is, bent u gerechtigd om daarna zelfstandig de weg op te gaan. Als er echter wel bezwaren zijn, kan de deskundige besluiten om u op te roepen voor een tweede rijtest.

Tijdens de rijtest is het toegestaan dat uw rijinstructeur meerijdt. Tevens heeft u de optie om uw instructeur bij het eindgesprek aanwezig te laten zijn, indien gewenst. Het staat u ook vrij om een familielid mee te nemen naar het eindgesprek, maar deze persoon mag niet meerijden tijdens de rijtest.

Wat gebeurt er na de rijtest?

Na de rijtest zijn er vier mogelijke uitkomsten:

  1. U mag blijven rijden of examen doen: Indien er geen bezwaren zijn, heeft u toestemming om zelfstandig te blijven rijden of deel te nemen aan een rijexamen.
  2. U mag blijven rijden met aanpassing aan het voertuig: In sommige gevallen kan het zijn dat u wel mag blijven rijden, maar dat er aanpassingen aan het voertuig nodig zijn. De deskundige zal u informeren over de mogelijkheden en benodigde aanpassingen.
  3. De deskundige bespreekt de mogelijkheden met u en wil u opnieuw zien voor een tweede rijtest: Als er twijfels zijn over uw rijgeschiktheid, kan de deskundige adviseren om een tweede rijtest af te leggen. Het is mogelijk dat u wordt geadviseerd om ter voorbereiding rijlessen te nemen.
  4. U mag niet (meer) rijden: In dit geval krijgt u de mededeling dat u geen rijexamen kunt afleggen en geen nieuw rijbewijs kunt aanvragen.

Onze rol bij uw rijtest

Wij begrijpen dat een oproep voor de rijtest zeer spannend kan zijn. Bij Rijschool Alphen zijn onze instructeurs gespecialiseerd in het bieden van gerichte ondersteuning in dergelijke situaties. Voorafgaand aan de rijtest begeleiden wij u tijdens rijlessen, waarbij we specifieke aandacht besteden aan punten die uw rijvaardigheid kunnen verbeteren. Onze ervaring heeft ons geleerd dat een gespannen bestuurder het denkproces tijdens het autorijden kan beïnvloeden. Tijdens extra rijlessen richten we ons niet alleen op het verbeteren van uw technische vaardigheden, maar ook op aspecten zoals een goede voorbereiding op de rit, een ontspannen zit- en stuurhouding, en de juiste ademhaling tijdens het rijden.

 

Rijtest reserveren en werkgebied

Indien in de oproep vermeld staat dat u de rijtest in een lesauto moet afleggen, kunnen wij deze reservering voor u regelen. De onderstaande CBR-locaties vallen binnen ons werkgebied.

 

 

Heeft u vragen over een rijtestlocatie of wilt u begeleiding tijdens het aanvraagproces, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0653344126.

Kosten rijtest begeleiding CBR

Op de dag van de rijtest met de lesauto brengen wij een bedrag van €480 euro in rekening, inclusief btw. Dit tarief omvat:

 

✅ Thuis ophalen, naar CBR locatie voor de rijtest en weer thuis afzetten

✅ Rijles van 60 minuten voorafgaand aan de rijtest

✅ Indien gewenst, aanwezigheid bij het voor- en nabespreken van de test

✅ Volledige begeleiding gedurende het gehele proces

✅ Huur van de lesauto tijdens de rijtest

✅ Aanwezigheid instructeur + lesauto op locatie

 

Let op: Dit bedrag is exclusief eventuele extra lessen. Indien u extra lessen wenst om zich goed voor te bereiden op de rijtest, rekenen wij hiervoor €120 per 90 minuten.

Kosten opfrisrijles vanuit eigen auto

Wanneer u wordt opgeroepen voor de rijtest met uw eigen auto, kunnen wij u ondersteunen bij het volgen van voorbereidingslessen in uw eigen voertuig. Met de begeleiding van een ervaren CBR-gecertificeerde rij-coach bent u optimaal voorbereid op de rijtest. Een rijles duurt 90 minuten en de kosten hiervan zijn €120. Gemiddeld heeft u maximaal 3 rijlessen nodig. U kunt zich hier direct voor aanmelden.

 

Let op: uw auto dient echter minimaal over een WA + inzittendenverzekering te beschikken. In geval van betaald parkeren dient u zelf te zorgen voor een parkeerkaartje of bezoekerspas voor de lesauto. Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 0653344126.